Anunt recrutare

2016-07-21 13:58:11

Nr. 1509 din 22.07.2016

 

ANUNT


Primaria comunei Birchis, judetul Arad, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:
-consilier,clasa I,grad profesional debutant, din aparatul de specialitate al primarului comunei Birchis, judetul Arad.
Concursul va avea loc in data de 29 august 2016, ora 10,00-proba scrisa si 31 august 2016 ora 10,00 - interviul.
Conditii de participare la concurs:
Condiţii generale:
-Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2)
Condiţii specifice:
-pentru funcţia publică de consilier,clasa I grad profesional debutant:
-studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
-cunoştinţe de operare pe calculator
-disponibilitate pentru muncă cu publicul.
Dosarele de inscriere la concurs, se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in MO partea a -III-A, la sediul Primariei Birchis, judetul Arad.BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din aparatul de specialitate al primarului comunei Birchis, judetul Arad

1.Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata - CAPITOLUL XII - Bunuri si lucrari publice;
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata, modificata;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificata- TITLUL IX- Impozite si taxe locale- CAPITOLUL I- Dispozitii generale; CAPITOLUL II- Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri; CAPITOLUL III -Impozitul pe teren si taxa pe teren.
5.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, rerepublicata, modificata- CAPITOLUL II- Intocmirea actelor de stare civila - SECTIUNEA a 2-a -Intocmirea actului de casatorie si SECTIUNEA a 3-a- Intocmirea actului de deces.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Birchis sau nr. telefon 0257434443.

Persoana de contact:Olescu Mirela-secretar comuna Birchis.

PRIMAR
GUTU IOAN

 

Înapoi