Curriculum vitae

 

 

CURRICULUM  VITAE

 

 

 

1.INFORMAŢII PERSONALE:

 

        -  Nume :   PREDESCU

          - Prenume  :           DUMITRU

          - Data şi locul naşterii : 08  septembrie 1944,în localitatea Birchiş;

          - Domiciliul : comuna Birchiş,sat Birchiş nr.232,judeţul Arad;

          - Telefon : 0753013392;

          -Telefoane primărie : 0257434443 , 0257434437 ;

          - Fax prmărie  : 0257434500

          - E-mail primărie : primariabirchis@yahoo.com ;

          - Starea civilă : căsătorit, un copil major.

          - Stagiul miliar satisfăcut.

 

2.EXPERIENŢA PROFESIONALĂ :

 

        -  in perioada  anilor 1966-2001 : Diriginte Oficiul poştal Birchiş;

        -  din anul 1996, viceprimar al comunei Birchiş.

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE :

 

       - între anii 1953-1961 : cursurile Scolii generale din localitatea Căpălnaş;

        - în perioada 1972-1977 : Liceul economic Arad;

 

        4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE:

 

        - Limba maternă este limba română;

        - Limbi străine cunoscute: -;

        - Aptitudini şi competenţe sociale: capacitate de comunicare.

        - Aptitudini şi competenţe organizateorice:bun organizator şi coordonator, atenţie distributivă,capacitate de analiză ţi sinteză.

 

 

Înapoi