Curriculum vitae

 

 

 

CURRICULUM  VITAE

 

 

 

1.INFORMAŢII PERSONALE:

 

        -  Nume :   GUŢU

          - Prenume  :  IOAN

          - Data şi locul naşterii : 04 august 1946 în localitatea Căpălnaş;

          - Domiciliul : comuna Birchiş,sat Căpălnaş nr.203,judeţul Arad;

          - Telefon : 0744520556;

          -Telefoane primărie : 0257434443 , 0257434437 ;

          - Fax prmărie  : 0257434500

          - E-mail primărie : primariabirchis@yahoo.com ;

          - Starea civilă : căsătorit, doi copiii majori.

          - Stagiul miliar satisfăcut.

 

2.EXPERIENŢA PROFESIONALĂ :

 

        -  in perioada  anilor 1972- 1992 : preşedinte la fostul CAP din localitatea Căpălnaş ;

        -  între anii 1993-1996 : inspector la Agenţia pentru protecţia plantelor Arad;

        -  din anul 1996, primar al comunei Birchiş.

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE :

 

       - între anii 1953-1961 : cursurile Scolii generale din localitatea Căpălnaş;

        - în perioada 1962-1966 : Scoala profesională si Liceu agricol Miniş, forma FF;

        - între anii 2007-2010 : Facultatea de ştiinţe umaniste, politice şi administrative, *Vasile Goldiş* Arad, cu licenţă.

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE:

 

        - Limba maternă este limba română;

        - Limbi străine cunoscute: franceza, nivel mediu;

        - Aptitudini şi competenţe sociale: capacitate de comunicare, de gestionare a conflictelor, de întrajutorare;

        - Aptitudini şi competenţe organizateorice:bun organizator şi coordonator, atenţie distributivă,capacitate de analiză ţi sinteză.

         -Aptitudini şi competenţe tehnice: cunoştinţe de utilizare a calculatorului,de nivel mediu.

 

 

Înapoi