Ajutoare incalzire

- Cererile privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintelor se vor depune incepand cu data de 15 octombrie la compartimentul de asistenta sociala din cadrul primariei Birchis.
- Cererile privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintelor, trebuie sa fie completate cu datele reale ale beneficiarilor de incalzire a locuintei
- Beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintelor le revine obligatia de a adduce la cunostinta primarului orice modificari intervenite in componenta familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 (cinci) zile de la data modificarii.
- Declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.

Înapoi