Comunicare pub. Ostrov si Strainasi

Nr. 2492 / 23.08.2018

PROCES-VERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 2491 / 23.08.2018

 


Intrucat actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. 1,2,3,4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Anca Olimpia Rodica, inspector Compartimentul Impozite si Taxe Locale, am procedat, in conformitate cu dispozitiile art.47 alin.5 lit.b din Legea nr. 207/2015, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.
In aceste sens, s-a afisat in data de 23.08.2018, concomitent la sediul Primariei comunei Birchis si pe pagina de internet a primariei www.comunabirchis.ro anuntul nr. 2491 din data de 23.08.2018.

 

PRIMAR,
Guțu Ioan

 

INSPECTOR

Anca Olimpia Rodica

 

Fișiere atașate

Înapoi