Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2013 privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2013 2013-03-29
26 / 2013 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2013 2013-03-29
25 / 2013 privind aprobarea bugetului pe anul 2013 2013-03-29
24 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al ședinței din 27.02.2013 2013-03-29
23 / 2013 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței 2013-03-29
22 / 2013 privind încheierea unui contract de furnizare de rocă minerală pentru pietruiri drumuri de exploatare agricolă 2013-02-27
21 / 2013 privind încheierea unui contract de furnizare în vederea achiziționării unui tocător mecanic 2013-02-27
19 / 2013 privind aprobarea Rapoartelor referitoare la transparența decizională pentru anul 2012 2013-02-27
18 / 2013 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012 2013-02-27
17 / 2013 privind aprobarea Raportului primarului asupra situației gestionării bunurilor supuse inventarierii anuale pe anul 2012 2013-02-27
16 / 2013 privind aprobarea raportului primarului asupra stării economico-sociale și de mediu a comunei pe anul 2012 2013-02-27
15 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 25.01.2013 2013-02-27
14 / 2013 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței 2013-02-27
13 / 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 2013-01-25
12 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 14.01.2013 2013-01-25

Înapoi