Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
116 / 2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 2016-11-14
65 / 2013 privind încheierea unui contract de prestări servicii în vederea întocmirii documentației tehnico-economice pentru proiectul "Reparații drumuri de exploatare agricolă și evacuarea apelor pluviale de pe pășunea comunală din localitatea Căpălnaș" 2013-06-28
64 / 2013 privind aprobarea Planului de măsuri privind întreținerea și administrarea pajiștilor pe anul 2013 2013-06-28
55 / 2013 privind închirierea unor terenuri agricole cu destinația de pășune comunală 2013-04-29
54 / 2013 privind reînoirea unor contracte de prestări servicii 2013-04-29
53 / 2013 privind preluarea din folosință gratuită a Ministerului Dezvoltării Naționale și Administrației Publice a unor terenuri, proprietate publică a comunei 2013-04-29
52 / 2013 privind încheierea unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică specializată în vederea realizării paginii web a comunei 2013-04-29
51 / 2013 privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei Birchiș în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 2013-04-29
50 / 2013 privind aprobarea Organigramei, a statului de funcții și de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 2013-04-29
48 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al ședinței din 29 martie 2013 2013-04-29
47 / 2013 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței 2013-04-29
46 / 2013 privind acordarea unui ajutor de urgență 2013-03-29
45 / 2013 privind acordarea unui ajutor de urgență în caz de deces 2013-03-29
44 / 2013 privind încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul local al comunei Săvîrșin 2013-03-29
43 / 2013 privind alocarea din buget a sumei de 6000 lei necesare pentru publicarea revistei Foaia de Birchiș 2013-03-29

Înapoi