Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2018 Privind rezilierea contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 2179/19.06.2015 incheiat intre comuna Birchis prin Consiliul Local al Comunei Birch1s si domnul Stanca loan 2018-02-09
63 / 2017 Privind aprobarea documentatiei tehnice,indicatorilor tehnico-economici si a caietului de sarcini pentru obiectivul "Lucrari de intretinere si reparatii in vederea modernizarii drumurilor comunale DC 78,DC 104 si DC 80, in comuna Birchis" 2017-09-29
56 / 2017 Privind implementarea proiectului ,,Achizitie Utilaje in Comuna Birchis, Judetul Arad" 2017-08-29
55 / 2017 Privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investitia ,, Achizitie Utilaje in Comuna Birchis, Judetul Arad" 2017-08-29
51 / 2017 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al prirnarului comunei Birchis 2017-07-31
50 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Birchis pe anul 2017 2017-07-31
49 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale" Administratie" din Primaria Birchis, judetul Arad 2017-07-31
48 / 2017 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte 2017-07-31
47 / 2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 2017-07-31
46 / 2017 privind aprobarea documentatiei tehnice la faza proiect,indicatorilor tehnico-economici si a caietului de sarcini pentru obiectivul de investitie "Amenajare trotuare in localitatea Capalnas,comuna Birchis, judetul Arad" 2017-07-31
26 / 2017 Privind bugetul local pentru anul 2017 2017-03-22
19 / 2017 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Birchis pe anul 2017 2017-02-28
18 / 2017 Privind stabilirea modalitatii de efectuare a pazei la nivelul comunei Birchis 2017-02-28
17 / 2017 Privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr. 1117/29/09/2011, actelor aditionale incheiate intre comuna Birchis si societatea comerciala Farmacia Damar SRL 2017-02-28
122 / 2016 privind aprobarea programului manifestarilor culturale si religioase care vor fi organizate la nivelul comunei Birchis cu ocazia sarbatorilor Nasterii Mantuitorului, in perioada 24 decembrie-26 decembrie 2016 2016-12-14

Înapoi