Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale" Administratie" din Primaria Birchis, judetul Arad 2017-07-31
48 / 2017 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte 2017-07-31
47 / 2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 2017-07-31
46 / 2017 privind aprobarea documentatiei tehnice la faza proiect,indicatorilor tehnico-economici si a caietului de sarcini pentru obiectivul de investitie "Amenajare trotuare in localitatea Capalnas,comuna Birchis, judetul Arad" 2017-07-31
26 / 2017 Privind bugetul local pentru anul 2017 2017-03-22
19 / 2017 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Birchis pe anul 2017 2017-02-28
18 / 2017 Privind stabilirea modalitatii de efectuare a pazei la nivelul comunei Birchis 2017-02-28
17 / 2017 Privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr. 1117/29/09/2011, actelor aditionale incheiate intre comuna Birchis si societatea comerciala Farmacia Damar SRL 2017-02-28
122 / 2016 privind aprobarea programului manifestarilor culturale si religioase care vor fi organizate la nivelul comunei Birchis cu ocazia sarbatorilor Nasterii Mantuitorului, in perioada 24 decembrie-26 decembrie 2016 2016-12-14
116 / 2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 2016-11-14
65 / 2013 privind încheierea unui contract de prestări servicii în vederea întocmirii documentației tehnico-economice pentru proiectul "Reparații drumuri de exploatare agricolă și evacuarea apelor pluviale de pe pășunea comunală din localitatea Căpălnaș" 2013-06-28
64 / 2013 privind aprobarea Planului de măsuri privind întreținerea și administrarea pajiștilor pe anul 2013 2013-06-28
55 / 2013 privind închirierea unor terenuri agricole cu destinația de pășune comunală 2013-04-29
54 / 2013 privind reînoirea unor contracte de prestări servicii 2013-04-29
53 / 2013 privind preluarea din folosință gratuită a Ministerului Dezvoltării Naționale și Administrației Publice a unor terenuri, proprietate publică a comunei 2013-04-29

Înapoi