Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
30 / 2019 Privind stabilirea cuantumului compensatiei in baniacordate voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Birchis 2019-04-12
29 / 2019 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 2020 2019-04-12
28 / 2019 Privind aprobarea documentatiei obiectivului de investitie "Lucrari de inlocuire gard beton la imprejmuirea sediului primariei Birchis" 2019-04-12
27 / 2019 Privind aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitie "Lucrari reparatii cladire dispensar uman Capalnas" 2019-04-12
26 / 2019 Privind aprobarea si utilizarea excedentului total al bugetului comunei 2019-04-12
25 / 2019 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 2019-04-12
24 / 2019 Privind aprobarea Studiului de fundamentareprivind decizia de concesionare a activitatii de sortare a deseurilor reciclabile 2019-04-12
23 / 2019 Privind incetarea mandatului domnului consilier Barba Alexandru Bogdan si validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant 2019-04-12
0 / 2019 Proces verbal sedinta luna Martie 2019 2019-03-22
19 / 2019 Privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comuneu=i Birchis pe anul 2018 2019-03-22
18 / 2019 Privind aprobarea raportului primarului de analiza a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in conuma Birchis, pe semestrul II, anul 2018 2019-03-22
14 / 2019 Privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase in cursul anului 2019 2019-02-27
15 / 2019 Privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti disponibile, domeniu privat al comunei Birchis 2019-02-27
0 / 2019 Minuta sedintei de consiliu din data de 27 februarie 2019 2019-02-27
0 / 2019 Rapoarte activitate 2019-01-30

Înapoi