HCL 122 / 2016-12

ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA BIRCHIS
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR.122
din 14 decembrie 2016
privind aprobarea programului manifestarilor culturale si religioase care vor fi organizate la nivelul comunei Birchis cu ocazia sarbatorilor Nasterii Mantuitorului, in perioada 24 decembrie-26 decembrie 2016


Consiliul local al comunei Birchis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara:
-examinand proiectul de hotarare privind aprobarea programului manifestarilor culurale si religioase care vor fi organizate la nivelul comunei Birchis cu ocazia sarbatorilor Nasterii Mantuitorului, in perioada 24 decembrie-26 decembrie 2016;
-nota de fundamentare la proiectul de hotarare;
-raportul de specialitate la proiectul de hotarare;
-vazand avizele comisiilor de specialitate nr.1,2,3;
-nr. de voturi de la sedinta de consiliu din ziua de 14.12.2016 - unanimitate;
-Hotararea consiliului local al comunei Birchis nr.15/2016 privind aprobarea bugetului comunei Birchis pe anul 2016;
-prevederile art.10, art.36 alin.(2) lit."d", alin.(6) lit."a", punctele "4" , "5", lit."c", alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata, modificata,
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata, modificata,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba programul privind organizarea manifestarilor culturale si religioase care vor fi organizate la nivelul comunei Birchis, cu ocazia sarbatorilor Nasterii Mantuitorului in perioada 24-26 decembrie 2016, dupa cum urmeaza :
I. -24 decembrie 2016 orele:
-10.00 - slujba de sfintire a celor 3 cete de dubasi, colindatori din satele Birchis, Capalnas,Ostrov, care va avea loc in cadrul celor 3 biserici ortodoxe din comuna;
-11.00 -13.00 -primirea colindatorilor dubasi din cele 3 sate la sediul primariei Birchis, conform datinei strabune;
-13.00-15.00 - primirea cetelor de stelasi si vartepasi si prezentarea oratiilor de catre acestia la sediul primariei Birchis;
-15.00-17.00- seara de colinzi "Colindam Domnului Bunu", care va avea loc la toate bisericile din comuna;
-17.00-19.00- organizarea pomului de Craciun la biserica ortodoxa din Capalnas, cu participarea tuturor copiilor din cadrul comunei cu o seara de colinde si obiceiuri ce descriu Sarbatoarea Nasterii Domnului,unde isi dau concursul scolile si gradinitele de pe raza comunei;
-19.00-20.00 -"A venit si Mos Craciun!"- distribuirea cadourilor tuturor copiilor din comuna;
-20.00 -Foc de artificii.
II. -25 decembrie 2016 orele:
-17.00-20.00- organizarea la cele 3 Camine Culturale din cadrul comunei o seara de colinde si obiceiuri sub genericul"Ce seara'I de asta seara,ii seara Nascutului!", cu participarea celor 3 cete de dubasi si a tuturor cetelor de stelasi si vartepasi;
-20.00-21.00 -jocul cerbului (turca);
-21.00- pana dimineata colindat din casa-n casa;
III.- 26 decembrie 2016 orele:
-13.00-17.00- masa dubasilor organizata in cadrul celor 3 camine culturale din comuna;
-17.00-19.00-parada portului popular sub genericul "Ne pastram limba si portul";
-19.00-24.00-hora dubasilor organizata in cele 3 Camine Culturale din comuna Birchis, cu participarea unor formatii de muzica populara din Banat.
Art.2 Finantarea manifestarilor culturale si religioase se asigura de la bugetul local al comunei Birchis-cap.67-Cultura, recreere si religie, cu sprijinul cultelor religioase, precum si din fonduri provenite de la populatia din comuna.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul comunei Birchis prin compartimentul financiar-contabil si administratorul public.
Art.4 Prezenta se comunica cu :
-Institutia Prefectului-judetul Arad;
-primarul comunei Birchis;
-administrator public;
-compartimentul financiar-contabil.


Presedinte de sedinta Contrasemneaza
Consilier local Ignat Crinel Secretar Olescu Mirela

 

Înapoi