Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2020 Proiect Hotarare 2 - privind stabilirea cuantumului compensatiei in bani acordate voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Birchis. 2020-01-07
0 / 2020 Proiect Hotarare 1 - privind aproparea planului de actiuni sau lucrari la nivel local la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Birchis in anul 2020, car evor fi prestate lunar de catre una din persoanelemajore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 2020-01-07
0 / 2019 Proces Verbal sedinta 23.12.2019 2019-12-23
0 / 2019 Minuta sedintei din 23.12.2019 2019-12-23
88 / 2019 Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Vodician Valeriu-Mircea 2019-12-23
86 / 2019 Privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei, numitului Caldaras Alin-Dalian 2019-12-23
85 / 2019 Privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Birchis, Judetul Arad 2019-12-23
84 / 2019 Privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Birchis, judetul Arad 2019-12-23
83 / 2019 Privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Aditional la Statut si Statutul revizuit al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad 2019-12-23
80 / 2019 Privind madatarea A.D.I de Transport Public Arad in vedere atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritoriala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad 2019-11-28
29 / 2019 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 2019-04-12
76 / 2019 Privind solicitarea adresata Consiliului Judetean Arad de trecere a unui bun din domeniul public al judetului Arad in domeniul public al comunei Birchis. 2019-11-20
73 / 2019 Privind aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad 2019-11-15
70 / 2019 Privind exprimarea intentiei Comunei Birchis privind intrarea in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transportul Public Local Arad 2019-11-08
65 / 2019 Privind aprobarea raportului Primarului de analiza a capacitatii de aparare in potriva incendiilor in comuna Birchis, pe semestrul I, anul 2019 2019-10-28

Înapoi