Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
70 / 2019 Privind exprimarea intentiei Comunei Birchis privind intrarea in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transportul Public Local Arad 2019-11-08
65 / 2019 Privind aprobarea raportului Primarului de analiza a capacitatii de aparare in potriva incendiilor in comuna Birchis, pe semestrul I, anul 2019 2019-10-28
58 / 2019 Privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase 2019-09-30
0 / 2019 Proiect de hotarare, privind stabilirea modului de valorificare a mmasei lemnoase identificate in APV 785 si APV 786 2019-08-12
51 / 2019 Privind avizarea strategiei de contractare, a studiului de fundamentare si a documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare in jud. Arad, zona 2lot 1 si zona 5 lot 2 2019-07-24
0 / 2019 Proiect Hotarare privind aprobarea strategieilocale de dezvoltare a serviciilor sociale 2019-07-23
0 / 2019 PROCES VERBAL - sedinta 28.06.2019 2019-06-28
0 / 2019 MINI+UTA SEDINTEI din 28.06.2019 2019-06-28
45 / 2019 Privind inscrierea unor imobile in evidentele de publicitate imobiliara 2019-06-28
44 / 2019 Privind inscrierea unor imobile in evidentele de publicitate imobiliara 2019-06-28
43 / 2019 Pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii si unitatea administrativ teritoriala Birchis 2019-06-28
42 / 2019 Privind atestarea apartenentei unui imobil din Virismort la domeniul privat al comunei Birchis 2019-06-28
39 / 2019 Privind aprobarea programului manifestarilor culturale 2019-05-29
38 / 2019 Privind completarea anexei 4, la HCL 25/2019 2019-05-29
37 / 2019 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 2019-05-29

Înapoi