Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2020 PROCES VERBAL din 3 martie 2020 2020-03-03
0 / 2020 MINUTA SEDINTEI din 3 martie 2020 2020-03-03
0 / 2020 HOTARAREA NR.30 din 3 martie 2020 privind stabilirea modalitatii de punere in valoare a unor suprafete de pajisti disponibile, domeniu privat al comunei Birchis 2020-03-03
0 / 2020 HOTARAREA NR.29 din 3 martie 2020 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Birchis pe anul 2019 2020-03-03
0 / 2020 HOTARAREA NR.28 din 3 martie 2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Birchis in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad in vederea aprobarii modificarii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public nr 750/03.12.2019-Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr.2/21.01.2020 2020-03-03
0 / 2020 HOTARAREA NR.27 din 3 martie 2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Birchis in Adunarea Generala a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad 2020-03-03
0 / 2020 HOTARAREA NR.26 din 3 martie 2020 privind aprobarea cuantumului cotizatiei Comunei Birchis in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad, mandatarea unei persoane care sa voteze in numele si pe seama consiliului local Birchis in sedinta AGA cuantumul anual al cotizatiei si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei pentru anul 2020 2020-03-03
0 / 2020 HOTARAREA NR.25 din 3 martie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 13 februarie 2020 2020-03-03
0 / 2020 HOTARAREA NR.24 din 3 martie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei. 2020-03-03
23 / 2020 HOTARAREA NR.23 din 13 februarie 2020 privind aprobarea "Regulamentului de instituire si adminitrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Birchis 2020-02-13
0 / 2020 HOTARAREA NR.22 din 13 februarie 2020 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale din judetul Arad ZONA 5 si a Actului aditional la Contractul nr.1869/11.12.2017 2020-02-13
0 / 2020 HOTARAREA NR.21 din 13 februarie 2020 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale din judetul Arad, ZONA 5 2020-02-13
0 / 2020 HOTARAREA NR.20 din 13 februarie 2020 privind aprobarea si utilizarea excedentului total al bugetului local al comunei Birchis 2020-02-13
19 / 2020 HOTARAREA NR.19 din 13 februarie 2020 privind insusirea raportului anual privind starea economica, sociala si de mediu al comunei Birchis pe anul 2019 2020-02-13
0 / 2020 HOTARAREA NR.18 din 13 februarie 2020 privind insusirea raportului asupra situatiei gestionarii bunurilor comunei Birchis pe anul 2019 2020-02-13

Înapoi