Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2019 Privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase in cursul anului 2019 2019-02-27
15 / 2019 Privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti disponibile, domeniu privat al comunei Birchis 2019-02-27
0 / 2019 Minuta sedintei de consiliu din data de 27 februarie 2019 2019-02-27
0 / 2019 Rapoarte activitate 2019-01-30
0 / 2019 Minuta sedintei din data de 30 ianuarie 2019 2019-01-30
11 / 2019 Privind insusirea raportului anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Birchis pe anul 2018 2019-01-30
10 / 2019 privind insusirea raportului asupra situatiei gestionarii bunurilor comunei Birchis pe anul 2018 prezentat de catre domnul primar Gutu Ioan 2019-01-30
9 / 2019 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 2019-01-30
8 / 2019 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractula din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din Primaria Birchis, judetul Arad 2019-01-30
7 / 2019 Privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamant 2019-2020 2019-01-30
6 / 2019 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Birchis in anul 2019 2019-01-30
5 / 2019 Privind aprobarea cuantumului corizatiei consiliului local Birchis in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestiune a Deseurilor Judetul Arad 2019-01-30
4 / 2019 Privind aprobarea introducerii contributiei pentru economia circulara in tariful incasat de catre operatorul de colectare si transport deseuri. 2019-01-30
0 / 2019 Proiect HCL privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase in cursul anului 2019 2019-01-21
0 / 2019 Proiect HCL privind aprobarea planului de lucrari de interes local 2019-01-21

Înapoi