Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2019 PROCES VERBAL - sedinta 28.06.2019 2019-06-28
0 / 2019 MINI+UTA SEDINTEI din 28.06.2019 2019-06-28
45 / 2019 Privind inscrierea unor imobile in evidentele de publicitate imobiliara 2019-06-28
44 / 2019 Privind inscrierea unor imobile in evidentele de publicitate imobiliara 2019-06-28
43 / 2019 Pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii si unitatea administrativ teritoriala Birchis 2019-06-28
42 / 2019 Privind atestarea apartenentei unui imobil din Virismort la domeniul privat al comunei Birchis 2019-06-28
39 / 2019 Privind aprobarea programului manifestarilor culturale 2019-05-29
38 / 2019 Privind completarea anexei 4, la HCL 25/2019 2019-05-29
37 / 2019 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 2019-05-29
36 / 2019 Privind componenta, organizarea, coordonarea si sprijinirea activitatii echipei mobile pentru interventia de urgenta 2019-05-29
35 / 2019 Privind aprobarea planului de actiune privind serviciile sociale 2019-05-29
34 / 2019 Privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului 2019-05-29
31 / 2019 Privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I 2019 2019-04-12
30 / 2019 Privind stabilirea cuantumului compensatiei in baniacordate voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Birchis 2019-04-12
29 / 2019 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 2020 2019-04-12

Înapoi